Share |

Aanvullende maatregelen per 19 oktober

Per 19 oktober gelden er aanvullende maatregelen in het atelier. 

 • Per les kunnen maximaal 3 cursisten deelnemen. Lessen gaan door bij 2 en 3 cursisten. Een les vervalt bij deelname van
  1 cursist. Er wordt met deze cursist overlegd of inhalen mogelijk is.
 • Een les duurt 1,5 uur. Er zijn zo nodig per dagdeel 2 lessen.
  Op maandagmiddag is er les van 12.30 - 14.00 en zonodig van 14.15 tot 15.45
  Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond is er les van 19.00-20.30 en zonodig van 20.45 tot 22.15
  Op vrijdagochtend is er les van 9.00-10.30 en zonodig van
   10.45-12.15
 • Cursisten kunnen een lesplek reserveren in de online reserverings-agenda. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging met uitleg hoe de agenda gebruikt kan worden.
 • Ben je verhinderd? Meldt je minimaal 24 uur voor de les af (m.u.v. afmelding door ziekte). Je geeft anderen dan nog de kans om te komen.
 • Draag bij binnenkomst én weggaan een mondkapje. Blijf zoveel mogelijk op je werkplek zitten.
 • Draag ook een mondkapje als je toch door het atelier moet lopen én als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. (Bijvoorbeeld bij uitleg en bij  afpassen)
 • Verder blijven alle maatregelen onveranderd van kracht. Van belang is dat je alleen komt als je gezond bent. Bij verkoudheid/keelpijn/hoesten/benauwdheid of koorts: Blijf thuis. Ook als je negatief getest bent kom je pas als je helemaal beter bent. (Wanneer je iemand aansteekt moet deze ook weer getest worden)

 

Maatregelen per 15 juni

Ik ben erg blij dat het atelier weer open kan en ik de lessen kan hervatten. Het atelier is zo ingericht dat iedereen op 1,5 meter van elkaar kan zitten. Daarnaast is het van belang dat iedereen zich aan de volgende regels houdt. Alleen samen voorkomen we verspreiding van het Corona virus.

 

Voor je komt:

 • Kom alleen als je gezond bent. Als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts: Blijf thuis! 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kun je weer deelnemen aan de les.  
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact. 
 • Bij twijfel: Blijf thuis!

 

Bij aankomst in het atelier:

 • Bij binnenkomst ontsmet je je handen met de desinfectans bij de deur. 
 • Was ook je handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht, raak geen benodigdheden aan met je mond bv stop geen spelden in je mond.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 • Niemand heeft een vaste zitplaats, de plekken worden aangewezen. Geef aan als je gebruik wilt maken van de hoge kniptafel of de lockmachines. Je krijgt dan de plek die hier het dichtste bij is.
 • Je mag je naaimachine meenemen. Deze moet je wel in het atelier ontsmetten met de ontsmettingsdoekjes. 
 • Je kunt ook de naai- en lockmachines in het atelier gebruiken. Na gebruik ontsmet je deze met de ontsmettingsdoekjes.
 • Neem zélf alle middelen mee zoals een schaar, spelden, tekenmateriaal etc. De hulpmiddelen die voor gezamenlijk gebruik op tafel stonden zijn weggehaald.
 • Blijf zo veel mogelijk op je plek zitten. Loop alleen als het niet anders kan en houd dan rekening met de anderen.

 

Toiletbezoek

 • Op het toilet liggen toiletbeschermers. Gebruik deze!
 • Was je handen en droog deze met een schone handdoek. Gooi de handdoek na gebruik in de pedaalemmer.

 

En verder.....

Als we ons allemaal aan de regels houden, hoeven we geen mondkapje of handschoenen te dragen. Vind je het echter prettiger om zélf wél een mondkapje te dragen is dat natuurlijk geen probleem. Neem in dat geval zelf een mondkapje mee. Wil je dat ik een mondkapje op doe als ik je help (bijvoorbeeld bij het maatnemen of  afpassen van kleding) is dat ook geen probleem. Gewoon zeggen! Ik heb hiervoor in het atelier mondkapjes liggen.

 

Wil je het hele protocol van de gezamenlijke modeambachten lezen? Dan kun je dat hier openen.